Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама

Українські реферати

Реферати, твори, дипломи, практика » Языкознание, филология » Тюркські елементи в мові "Потаємного сказання монголів"

Реферат Тюркські елементи в мові "Потаємного сказання монголів"

>Тюркские елементи у мові ">Сокровенного сказання монголів"

>В.И.Рассадин

">Сокровенное сказання монголів", монгольська хроніка 1240 р., посідає у ряду пам'яток середньовічної монгольської літератури особливу увагу. Хоча з час його відкриття пройшло вже 150 років, воно постійно приваблювало і продовжує залучати найпильнішу увагу учених усього світу і його присвячено безліч досліджень, все-таки не можна сказати, що це пам'ятник вивчений остаточно й зусебіч. Найгірше він досліджений в лінгвістичному аспекті, особливо стосовно складу лексики і його походження.

">Сокровенное сказання..." - це значний за обсягом текст, особлива цінність якого для лінгвістів у тому, що він висвітлює різноманітні аспекти життя монгольського суспільства епохи XIII в. і включає у собі слова з багатьох семантичних груп, причому слова конкретно що датуються, про які точно відомо, що вони вживалися монголами тієї епохи й були ним зрозумілі. Інакше висловлюючись, цю пам'ятку фіксує величезне багатство лексики монгольського мови750-летней давності. Тожсравнительно-историческоймонголистики ">Сокровенное сказання..." надає безцінний фактичний матеріал. Велике зацікавлення з вивчення історії монгольських мов у цьому разі має виявлення іншомовних запозичень у складі лексики даної пам'ятки, бо в часовому відношенні мову ">Сокровенного сказання..." коштує набагато ближчі один до мови давніх часів і середньовічних тюрків, ніж сучасні монгольські мови.

Навіть побіжного поглядукомпаративиста мовою ">Сокровенного сказання..." досить, щоб визначити, що він міститься досить помітна кількість тюркських елементів. У цьому виключимо тюркські топоніми, етноніми іантропоними, пов'язані із загарбанням монголами територій Середню Азію, Поволжя і Кавказу, населених тюрками. Звісно ж, що у параграфах пам'ятника, що описують ці події, ми зустрінемо тюркські назви річок (>Идил [1] - Волга, порівн. тюрк.Итил,Идел - Волга;Эрдиши -Иртиш), міст (>Уругенчи -Ургенч,Отарар - Отрар,Букар - Бухара), назви тюркських народів та племен (>карлу'ут -карлуки,канлин -кангли,кибча'ут -кипчаки,баджигид - башкири,уйгуд - уйгури), імена людей (Джалалед-дин,Мелик), титули (>солтан, бек,идикут) тощо.

Длямонголистики ж важливіше виявлення тюркізмів, які увійшли до тканину монгольського мови, вже у той час у ньому адаптувалися і поширених на правах власне монгольських елементів мови. Цікавим цьому плані матеріалом можуть бути, наприклад, особисті імена монголів тієї епохи. Так було в найближче оточенняЧингис-хана були монголи із конкретними іменамиОтчигин-нойан,Бельгутай,Мунлик,Алакуш-Дигиткури,Кудус-Калчан. Ціантропоними чи його складові явно тюркського походження.

Ім'яОтчигин, наприклад, складається з тюркських слів від [2] 'вогонь; осередок, вогнище' ітигин (>тегин) 'принц', закономірно дав на монгольської мовному ґрунті фонетичний рефлексчигин, тобто. в оригіналі було відтигин - 'молодший принц, спадкоємець батьківського вогнища'. Словотигин (>тегин) було звичайним компонентом імен древніх тюрків з правлячоїкаганского вдома приклад,древнетюркские іменаАлп-тегин,Кюль-тегин,Йарук-тегин).

>Монгольское ім'яБельгутай містить тюркське словобельгу 'знак, ознака, прикмета' і є калькою здревнетюркскогобельгюлюг 'примітний, помітний'.

Ім'яМунлик теж безперечно тюркського походження. Про це свідчать суфікс -образ у складі. Тільки що ні ясно, відбувається вона віддревнетюркскогомунг 'страждання, горі, тягота, потреба, турбота', якщо врахувати форму це ім'я, зафіксовану в ">Сокровенном сказанні..." і розшифровану у цьому виді З. А.Козиним, що її беремо в основі, чи, вважаютьЭлденгтей іАрдаджаб [1985, з. 130], це має варіантМенглик і до тюркського словуменг 'родимка, родима пляма', означаючи у разі 'має родима пляма'. У той самий час можна припустити і монгольську адаптаціюдревнетюркскихменгилиг 'радісний, веселий; відчуває радість' (віддр.-тюрк.менги 'веселощі, радість; щастя') чименгилик 'радість; щастя'.

Ім'яАлакуш-Дигиткури містить компонентАлакуш, який, поза всяким сумнівом, є тюркським словосполученням червона куш, що означає '>пегая птах'. Крім значення 'птах' слово куш має удревнетюркском мові що й семантику 'ловчий сокіл' і найчастіше є у складідревнетюркских особистих імен типуКара-Куш.

Перший елемент монгольського іменіКудус-Калчан піднімається, на погляд, додревнетюркскомукудуз (>кутуз) 'буйний, скажений', що зустрічається у складідревнетюркских особистих імен (порівн., наприклад, древнє тюркське ім'яКутузУрунгу - буквально 'буйнийУрунгу').

Але найбільше тюркських елементів зокрема у складі особистих імен унайманов ікереитов, які, до речі, відчули його і більший вплив буквах давньотюркської культури, особливо релігію, - деякі історики навіть вважають, що це тюркські племена. У ">Сокровенном сказанні..." зафіксовано, наприклад, такі особисті іменанайманов ікереитов, якАлтун-Ашук (здр.-тюрк.алтунашук 'золота щиколотка' чиалтунашук 'золотий шолом'),Кучулук-хан (здр.-тюрк.кюч-люг 'сильний, могутній'),Йеди-Тублук (здр.-тюрк.йедитуглук '>семизнаменний'),Инанча-Бильгекан (здр.-тюрк.Ынанчубилгекан, порівн.древнетюркские особисті іменаБилге-Каган,Кюлбилге хан,Ынанчубилге,Ынанчу цур; тутинанчу - віддр.-тюрк.инанч 'віра, довіру; довірений' - вживається як і титул, перегукується здр.-тюрк.инан- 'вірити, довіряти';билге - цедр.-тюрк.билге 'мудрий' - віддр.-тюрк. бив- 'знати; вміти'),Сангум (здр.-тюрк.сангун - військовий титул),Элькутур (тут двадревнетюркских слова: ель ікутур, у своїй ель 'племінної союз, народ' часто є у складідревнетюркских особистих імен, порівн., наприклад, Ель Бугу, ЕльТемюр, Ель Цур, акутур є фонетичним варіантомдр.-тюрк.кутуз і також означає 'буйний, скажений'),Гучугудун-Буйрук-кан,Буйрук-кан,Курча-кус-Буйрук-кан (тут компонентБуйрук перегукується здр.-тюрк.буйрук,буйурук 'наказовій',употребляющемуся ще й як титул, назва посади; віддр.-тюрк.буйур- 'наказувати') та інших.

Отже, історичний і етимологічний аналіз монгольських особистих імен, що у тексті ">Сокровенного сказання...", представляє великий науковий інтерес міг би скласти тему самостійного монографічного дослідження.

Далі, длясравнительно-историческоймонголистики щонайменше цікавий і важливий наявність у мові пам'ятника слівобщемонгольского характеру, мають паралелі в тюркських мовами й які у той часобщетюркскими. Слова цього зазвичай становлять об'єкт дослідженняалтаистов. Таких слів з тексту ">Сокровенного сказання..." багато. Принаймні, нами виявлено понад 600. Сюди можна віднести, наприклад, таке слово, якарча 'туя, кипарис' (порівн. тюрк.артуч,артиз 'ялівець'),арганджи,аргамджи 'прядив'яна мотузка, аркан' (порівн. тюрк. аркан),ингирчак '>однорядное сідло' (порівн. тюрк.ингир,ингирчак 'в'ючне сідло'),омору 'верхня частина грудях' (порівн. тюрк.омуз у тому значенні),катун '>ханша' (порівн. тюрк.катун у тому значенні),кадара 'харіус' (порівн. сибірська тюркськекадирги у тому значенні),карган,карагана 'густа трава' (порівн. тюрк.караган 'степова акація,карагана'),кана- 'кровоточити' (порівн. тюрк.кана- у тому значенні від тюрк.кан 'кров'),боко 'силач' (порівн. тюрк.беге 'герой; силач'),сал 'пліт' (порівн. тюрк.сал у тому значенні),таолай 'заєць' (порівн. тюрк.табишкан у тому значенні),джорику 'спрямовуватися; вказувати, чекати, присуджувати' (порівн. тюрк.йори- ...

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама

Реклама
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб.
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
88x31